'
SIGNIFICS
  • B48K7224
  • B48K5114
  • B48K5682
  • B48K4510
  • B48K8004
  • Graph
  • Dial
  • Hands
SIGNIFI

Strategi

Strategi handler om at sætte en overordnet kurs men også om at prioritere og vælge fra. SIGNIFICS kan hjælpe med at udvikle strategier, der finder ind til kernen, tager højde for det væsentlige, og som kan eksekveres i virkeligheden.

 

 

Kommunikationsstrategi

SIGNIFICS kan hjælpe med at lægge en klar strategi for din kommunikation og prioritere paletten af kommunikationskanaler – fra presse til intern kommunikation.

 

Hvilke mål skal kommunikationsstrategien understøtte? Hvilke er nøglebudskaberne? Hvem er målgruppen? Hvordan skabes positiv klangbund? Hvilke kanaler skal sende budskaberne ud i æteren og på touch-skærmen og med hvilke virkemidler? Hvordan måles effekten af indsatsen?

 

Og ikke mindst - hvordan får man strategien ført ud i livet og bevæger sig fra papir til gennemslagskraft?

B48K7224

Content-strategi

Engang var ”content” den håndskrevne historiefortælling fra ét menneske til et andet. Så gav trykpressen det ene menneske værktøjet til at kommunikere til de mange, og nettet accelererede mange-til-mange kommunikation.

 

Nu handler det om content, som drives frem af convenience-teknologier som smartphones, cloud-services, sociale medier og rich media.    

 

Med flere platforme, genrer, opdateringer og tættere interaktion med brugerne og kunderne er kommunikationsopgaven blevet større, mere kompliceret og skal løses i højere tempo.

 

De nye muligheder og forventninger forstærker behovet for kommunikationsdyder, hvor fødderne er solidt plantet i målgruppens verden: Dialog, vedkommende budskaber, gode historier og brugbare facts.

 

Virksomheder og organisationer skal tænke mere som redaktører og publicister end i traditionel produktkommunikation.

 

SIGNIFICS hjælper med at udvikle det redaktionelle content - nyhedsstof, features, singles, blogs osv., der kan bringe fortællingen udover både den analoge og den digitale rampe.

B48K5114

CSR-strategi

CSR bevæger sig i stigende grad fra at være et ”do-good” projekt koblet på forretningen til at blive en integreret del af virksomheders drift og adfærd. De 1.100 største virksomheder i Danmark skal rapportere om samfundsansvar i årsrapporten, og flere og flere udvikler en CSR-politik.

 

Med erfaring fra store virksomheder kan SIGNIFICS hjælpe din virksomhed med udvikling af CSR-politikker, kodeks, processer og rapportering.

B48K5682
SIGNIFI

Kommunikation

SIGNIFICS arbejder med forskellige typer kommunikation. Men arbejdet tager altid udgangspunkt i, hvad din virksomhed står for, og hvad din målgruppe har brug for.                    

Get to the point

Fængende og effektiv kommunikation handler i bund og grund om at nå frem til pointen og kunne formulere klare og enkle budskaber, der afspejler en kompleks virkelighed.

 

Pointerne og budskaberne er bindemiddel mellem strategiens klare mål og dagligdagens knap så klare virkelighed. Det handler ikke kun om en ”spids pen”. Det handler først og fremmest om at spidse budskaberne. Hvis den strategiske kurs er uklar, giver det som regel slør i kommunikationen. 

 

SIGNIFICS kan hjælpe din virksomhed med at spidse strategien, budskaberne – og selvfølgelig pennen. 

B48K4510

Medier & presse

Denne 100 år gamle avisforside fra starten af 1. verdenskrig dukkede en dag frem bag tapetet og mindede om mediernes historiske betydning i vores hverdag.

 

Uanset eksplosionen i sociale medier er de ”klassiske” nyhedsmedier stadig en central kanal til nyheder og til omverdenen.

 

Gennemslagskraft i en højtempo medieverden afhænger af klare budskaber, sans for nyhedspulsen og mediernes arbejdsbetingelser samt god gammeldags forberedelse.

 

SIGNIFICS kan hjælpe din virksomhed med alt fra nyhedsproduktion til medietræning.

B48K8004
SIGNIFI

Analyse

SIGNIFICS hjælper med at gennemføre de analyser - fra design til afrapportering - som kan gøre din virksomheds kommunikation velfunderet, målrettet og værdiskabende. 

 

Effektanalyse

Nogen mener, det er svært at måle effekten af kommunikation og marketing, fordi der er langt fra budskab til bundlinje. 

 

Var det omtalen, annonceringen eller den personlige kontakt, der øgede kendskab og skabte interesse? Kassen med analyseværktøjer er rummelig, og digital kommunikation åbner nye muligheder for at blive klogere på, hvordan budskaber når ud til og opleves i målgruppen.  

Graph

Holdningsanalyse

Hvordan opleves og omtales dit produkt og dit brand hos stakeholderne, og hvordan kommer det til udtryk i forskellige medier?  

 

Omtale er i dag mere varieret, fragmenteret og spredt på flere platforme med forskellige brugere. Det stiller andre krav til image- og holdningsanalyser, som også kan give mere nuancerede svar.      

 

Dial

Brugerdialog

Kvantitative surveys kan med fordel ofte suppleres med analyser, hvor medlemmer af  målgruppen selv er med til at stille spørgsmålene og formulere de tanker og ideer, som en survey ikke indkredser.

 

Workshops, brugertest, fokusgrupper og andre metoder kan udvikle en tættere dialog med målgruppen, vise de intuitive reaktioner og skabe et mere nuanceret billede af, hvad brugerne mener og ønsker.   

 

Og tænk hvis brugerne selv kom med den næste spændende idé?

Hands
SIGNIFI

Om SIGNIFICS

SIGNIFICS arbejder med kommunikation ud fra et strategisk sigte, med analytisk sans, med øje for dagsordenen og med fingeren på den kreative puls. 

Idégrundlag

Hvem er du, og hvad har du på hjerte?

”Identitet”, ”vision” ”raison-d’être” er forskellige udtryk for det samme omdrejningspunkt for din kommunikation:  

Hvem er du? Hvad har du på hjerte? Hvad kan du gøre for din omverden?

Kommunikation, der fænger, starter med at svare på de spørgsmål.       

 

Øje for det store perspektiv  

I en verden, hvor antallet af kommunikationsplatforme, -kanaler, -formater og -muligheder er mangedoblet, er der brug for at se tingene i et større perspektiv. Og helst inden man sætter megafonen for munden eller lægger filmen på. En kommunikationsstrategi, der er gennemarbejdet og solidt forankret i organisationen, plejer at være et godt udgangspunkt. 

 

Tænk i kontekst og relationer 

Mobile og sociale medier ændrer ikke på, hvem du er, eller hvad din fortælling er. Men de åbner nye muligheder for at lade andre inspirere dig og tage del i din fortælling og produktudvikling. Det forudsætter friske øjne på og ideer til, hvordan din virksomheds kommunikation kan spille sammen med den kontekst dine kunder, medarbejdere og samarbejdspartnere bevæger sig i.    

 

Follow the bits 

Taget bogstaveligt betyder ”digital” blot, at ting fra vores fysiske verden oversættes til bits – fx fra et glittet papirmagasin mellem fingrene til en swipe-bar, interaktiv skærmudgave på iPad’en. Det kalder i sig selv på ny redaktionel tænkning og kræver nye værktøjer. Men det mest interessante er, hvordan softwarens spredning grundlæggende forandrer medierne og fremtidens kommunikation. Digital kommunikation er ikke en trend. Det er den vej, verden har taget.     

Kontakt

SIGNIFICS er startet af Anders Krogenberg i 2013. Han har i løbet af 20 år arbejdet med mange aspekter af kommunikation – strategi, branding, public affairs, kampagner, issues management, presse, analyse mv. og rådgivet topchefer og organisationer. Anders har stor strategisk erfaring, bl.a. fra en årrække som kommunikationschef i fremtrædende virksomheder. Han har også været analysechef i en organisation og udviklingschef i et mediehus. Han er cand.scient.pol og har en Master i computer-medieret kommunikation. 

 

 

SIGNIFICS ApS 

ak@signifi.dk

Tel.: + 45 50 75 38 55

Sankt Knuds Vej 16, st.

DK-1903 Frederiksberg  

 

Name cannot not be empty
Please provide a valid email
Message should not be empty
Back